Dobór Kasku Do Użytkownika I Sytuacji

Hełmy i Nauszniki BHP

Dobór Kasku Do Użytkownika I Sytuacji

Termin „wybrany” odnosi się do przeprowadzania przez pracodawcę kompleksowej oceny ryzyka w celu ustalenia potrzeby ochrony głowy w danym obszarze i określenia jej przydatności. Należy zauważyć, że wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny być używane w ostateczności i tylko po wdrożeniu innych środków kontroli. Jeśli chodzi o ochronę głowy, pracodawca będzie miał do wyboru trzy różne rodzaje ochrony głowy, tj. przemysłowe hełmy ochronne, przemysłowe hełmy ochronne i wysokowydajne przemysłowe hełmy ochronne.

Zgodnie z ww. normami EN 397, EN 14052 maski ochronne muszą spełniać szereg wymagań, które dotyczą następujących zagadnień:

 • materiały użyte do produkcji skorup i wyposażenia wnętrz
 • geometryczne parametry konstrukcyjne
 • amortyzacja
 • odporność na penetrację
 • odporność na płomień.

Hełmy specjalnego przeznaczenia muszą spełniać dodatkowe wymagania dotyczące:

 • wytrzymałość na zerwanie punktów mocowania paska podbródkowego
 • właściwości dielektryczne
 • odporność na siły boczne
 • odporność na rozpryski stopionego metalu
 • odporność na wysokie temperatury.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę głowy użytkownika przed uderzeniami mechanicznymi, należy odpowiednio dobrać hełmy ochronne spośród różnych typów i konstrukcji. Podejmując decyzję o wyborze konkretnego kasku, pracodawca musi wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Charakterystyka czynników ryzyka zidentyfikowanych w ocenie ryzyka, dla których wymagana jest ochrona (np. uderzenie pionowe, uderzenie boczne, poprzeczne siły ściskające itp.)
 • Zakres temperatury pracy.

Hełm powinien zachować swoje parametry bezpieczeństwa w całym zakresie temperatur występujących na stanowisku pracy. Istnieją cztery kategorie kasków sklasyfikowanych według tej cechy:

 • podstawowy (zakres temperatury pracy od -10°C do +50°C –  brak specjalnego oznakowania hełmu)
 • do zastosowań niskotemperaturowych (zakres temperatur pracy od -20°C – oznaczenie na hełmie -20°C)
 • do zastosowań w bardzo niskich temperaturach (zakres temperatur pracy od -30°C – oznaczenie na hełmie -30°C)
 • do zastosowań w bardzo wysokich temperaturach (zakres temperatur pracy do +150°C – oznaczenie na hełmie +150°C)
 • Musi pasować do użytkownika — należy wziąć pod uwagę rozmiar, dopasowanie i wagę kasku. Zakres regulacji pierścienia głównego oraz wysokość noszenia kasku musi być dostosowana do wielkości głowy użytkownika. Jeśli  użytkownicy pomogą w doborze  ochrony głowy, chętniej z niej skorzystają.
 • Regulacja polega na przeprowadzeniu odpowiedniego dopasowania, tj. wyregulowaniu obwodu pierścienia głównego, wysokości noszenia oraz długości paska podbródkowego w celu dopasowania kasku do rozmiaru głowy użytkownika.
 • Obecność innych zagrożeń (np. porażenie prądem,  wysoka temperatura): na stanowiskach pracy zagrożonych porażeniem prądem należy stosować hełmy z wytrzymałością dielektryczną – oznaczenie na hełmie: 440V AC; na stanowiskach pracy, na których pracownik jest narażony na uderzenie roztopionych odłamków metalu, należy stosować hełmy odporne na to uderzenie – oznaczenie na hełmie: MM ; na stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko bocznego zniekształcenia głowy, należy stosować hełmy odporne na tego rodzaju zagrożenia – oznaczenie na hełmie LD; na stanowiskach pracy, gdzie wymagany jest intensywny wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze otoczenia, powodującej nadmierne pocenie się, należy wybrać kask z dobrą wentylacją, np. wyposażony w otwory wentylacyjne i pochłaniacz potu; na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem należy stosować hełmy o właściwościach antyelektrostatycznych.

Sklep BHP PremioSafe zaprasza na zakupy środków ochronny do pracy.

Wykonywanie czynności, które mogą spowodować spadnięcie kasku z głowy (np. używanie go razem ze środkami ochrony indywidualnej chroniącymi  przed upadkiem z wysokości)

 • Jeżeli zadania wykonywane na stanowisku pracy mogą powodować zsuwanie się kasku z głowy pracownika, np. ze względu na pozycję, jaką musi przyjmować podczas pracy, należy dobrać kask o konstrukcji, która temu zapobiega, tj. uformowany pałąk, który precyzyjnie dopasowuje się do tylnej części głowy lub z paskiem podbródkowym.
 • Wymóg stosowania wraz z hełmem innych elementów wyposażenia ochrony indywidualnej oraz akcesoriów dodatkowych (np. ochrona oczu i twarzy, ochronniki słuchu, lampa montowana nad daszkiem itp.). Ważne jest, aby upewnić się, że jeśli nosi się więcej niż jeden element ŚOI, można ich używać razem.

Rekomendowane artykuły