4 korzyści z odnawialnego gazu ziemnego.

pexels-loïc-manegarium-3855962

Ponieważ świat szuka sposobów na złagodzenie zmian klimatu, odnawialny gaz ziemny może stać się zasobem o krytycznym znaczeniu. RNG jest czystą alternatywą dla szkodliwych paliw kopalnych i konwencjonalnego gazu ziemnego i może służyć jako źródło energii elektrycznej, ciepła lub paliwa do pojazdów . Odnawialny gaz ziemny ma wiele zalet, a w tym artykule przedstawiono cztery główne korzyści.

Przeczytaj Co to jest odnawialny gaz ziemny?

Konwencjonalny gazownik łódź i RNG są czasami mylone. Istnieje jednak wiele ważnych różnic między nimi. RNG oferuje również wyjątkowe korzyści, których nie zapewnia konwencjonalny gaz ziemny. Kliknij poniższy link, aby dowiedzieć się więcej o różnicach między RNG a konwencjonalnym gazem ziemnym.

Przeczytaj Jaka jest różnica między gazem ziemnym a odnawialnym gazem ziemnym?

4 zalety odnawialnego gazu ziemnego

Odnawialny gaz ziemny ma wiele zalet. Korzystanie z RNG jest korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla użytkownika, ponieważ jest praktycznym i czystym rozwiązaniem. Cztery główne zalety odnawialnego gazu ziemnego to jego wpływ na środowisko, praktyczność ze względu na zamienność z konwencjonalnym gazem ziemnym, potencjał generowania przychodów i zwiększone bezpieczeństwo energetyczne.

1. Wpływ na środowisko

RNG wykorzystuje zasoby już obecne w naszym środowisku ze źródeł takich jak wysypiska śmieci, oczyszczalnie ścieków i hodowla zwierząt. Surowy biogaz lub metan z tych lokalizacji jest wychwytywany ze środowiska i przetwarzany na RNG w oczyszczalni. Usuwanie metanu, szkodliwego gazu, pomaga łagodzić zmiany klimatyczne i utrzymywać obszary, na których znajdują się składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków i hodowle zwierząt, w czystości i wolne od nadmiaru roztworu. Wykorzystanie RNG faktycznie obniża emisję gazów cieplarnianych

Nie ma negatywnego wpływu na środowisko związanego z RNG. Jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że ​​nie przyczynia się do wzrostu netto emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystanie RNG faktycznie obniża emisje gazów cieplarnianych dzięki wychwytywaniu metanu.

Wychwytywanie i produkcja RNG jest również znacznie łatwiejsza dla środowiska niż wydobywanie gazu ziemnego zalegającego w ziemi. Metody wydobycia konwencjonalnego gazu, takie jak szczelinowanie, zanieczyszczają lokalne zbiorniki wodne. Konwencjonalny gaz ziemny wytwarza również metan podczas spalania, podczas gdy RNG nie wytwarza żadnych szkodliwych produktów ubocznych podczas spalania.

2. Może być używany zamiennie z konwencjonalnym gazem ziemnym

RNG może być używany zamiennie z konwencjonalnym gazem ziemnym, co czyni go praktycznym zasobem. Można go rozprowadzać w istniejących rurociągach i infrastrukturze gazu ziemnego. Ta wymienność sprawia, że ​​dekarbonizacja gmin oraz sektorów korporacyjnego, edukacyjnego i transportowego jest bardziej wykonalna. Dzięki temu walka ze zmianami klimatycznymi w tych sektorach staje się bardziej wykonalna.

3. Może generować przychody

Oprócz ekologicznych i praktycznych korzyści płynących z odnawialnego gazu ziemnego, zasób ten zapewnia również możliwość generowania przychodów. Właściciele składowisk, oczyszczalni ścieków, hodowli zwierząt i innych firm przemysłowych mogą z zyskiem sprzedawać je do sieci gazu ziemnego. Właściciele tych lokalizacji mogą zarabiać na wychwytywaniu uwalnianego już do środowiska biogazu i jednocześnie usuwać dwutlenek węgla ze środowiska. To scenariusz wygranych.

4. Zapewnia bezpieczeństwo energetyczne

Kolejną zaletą odnawialnego gazu ziemnego jest dodatkowe bezpieczeństwo, jakie zapewnia. Przejście z konwencjonalnego gazu ziemnego na RNG zapewni większe bezpieczeństwo energetyczne, ponieważ większa liczba użytkowników RNG zapewnia większą różnorodność dostaw i dostosowanie sieci gazowej do rynku.

Rekomendowane artykuły